miércoles, 25 de mayo de 2011

Akrostiko "Parolu, Mondo!"

Mi skribis akrostikon por la retpaĝo Parolu, Mondo!


AKROSTIKO - PAROLU, MONDO!


P ensoj de frateco
A lvenis al la tuta mondo
R esponde al la bezono de paco,
O kazigante la unuecon inter
L andoj, kontinentoj kaj personoj
U nuigante nin en unu solan koron.

M embroj de pluraj kulturoj nun venas kune kiel
O ndoj de la sama maro kie ni estas
N askita pri protekti nin, gefratojn
D ankon al la internacia lingvo kiu
O feras al ni gvidantan manon.

No hay comentarios:

Publicar un comentario